Henkilöstön hyvinvointi on asia, mistä ei voi koskaan puhua tarpeeksi. Ei, vaikka tällä hetkellä asiat olisivatkin loistavasti. Ellei sitä aktiivisesti mietitä, se muuttuu melko pian. Riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on, henkilöstön hyvinvoinnilla on moneen suuntaan ulottuvat vaikutukset. Mitä pienempi yritys, sitä tärkeämpää on, että henkilöstö voi hyvin.

Hyvinvoinnin merkityksestä olen kirjoittanut aikaisemmin, se löytyy täältä. Mutta miksi se on pienessä yrityksessä sitten niin erityisen tärkeää? Miksi pitää pitää huolta siitä, että työtahti ei ole liian kova?

Mietitään tilannetta, että laskutusta hoitaa kaksi henkilöä, joilla molemmilla on kädet täynnä töitä. Toinen heistä sairastuu, joten toisen työtaakka kasvaa entisestään. Mikäli tätä ei huomioida, toinenkin on hyvin pian sairasloman tarpeessa. Liian tiukalle vedetty henkilöstöresurssi takaa sen, että häiriön ilmaantuessa homma kaatuu hyvin nopeasti.

Tällaisessa tilanteessa on todennäköistä, että henkilö aloittaa toisen työpaikan etsimisen. Samalla hänen motivaationsa ja panostuksensa heikkenee huomattavasti, sekä kiinnostus kehittää toimintaa, mikäli siihen oli aikaisemminkaan aikaa. Kun tämä kokenut, yrityksen tavat ja hiljaisen tiedon omaava henkilö sitten lähtee, jäljelle jäänyt kuormittuu jälleen tuplasti.

Tilanne ratkaistaan perinteisesti siten, että lähteneen tilalle palkataan uusi henkilö. Uuden henkilön rekrytointi on tarkkaa puuhaa. Vielä tarkempaa puuhaa on se, että uusi henkilö perehdytetään kunnolla tehtäväänsä. Mikäli henkilöllä, joka hänet opastaa työhönsä on jo valmiiksi kiire, perehdytys jää vaillinaiseksi. Ja kuormitus lisääntyy jälleen, joka saattaa johtaa toisenkin työntekijän menetykseen.

Mikäli tämä kuvio toistuu usein, yrityksen maine ei niin hyvänä paikkana työskennellä kasvaa, jolloin rekrytointi on jatkuvasti vaikeampaa ja kalliimpaa. Osaaville ihmisille löytyy kyllä töitä. Ja jos vaihtoehdot on terveyden uhalla tehty työtahti tai työttömyys, ihmiset valitsevat pidemmän päälle sen työttömyyden, tai vastaavasti yritykselle todella kalliin pitkän sairasloman.

Liian tiukalle säädetty henkilöstöresurssi lisää myös virheiden määrää, vähentää luovuutta sekä kehittävää ajattelua. Oli se työtehtävä mikä tahansa, sille pitää olla varahenkilö tai resurssi jotakin kautta olemassa. Ja kaikkien täytyy se myös tietää. Jos henkilö tuntee olevansa yksin vastuussa, ilman varahenkilöä, se kasvattaa stressiä ja painetta, joka on omiaan kasvattamaan lähtölaskentaa ja heikentämään työn tulosta.

Jokaisen työntekijän hyvinvointi on avainasemassa. Niin työn laadun, tuottavuuden kuin yrityksen maineenkin kannalta. Pidetään ihmisistä huolta, he mahdollistavat yritysten toiminnan. Liian tiukka resurssointi voi tuoda nyt viivan alle paremman luvun, pidemmällä tähtäimellä asia ei kuitenkaan niin ole. Jossain kohtaa, kun riskinotto henkilöstön resurssoinissa realisoituu, se tulee todella kalliiksi.