Sanotaan yksi asia ensiksi, ettei unohdu:
En pidä rasisteista. En myöskään hyväksy rasismia. Enkä sen sisarusta, spesismiä.
Ja sitten asiaan.

Onko kaikilla oikeus ilmaista mielipiteensä, sanoa sanottavansa? Perustuslain mukaan näin on. Myös minun mielestä on. Se, missä asiansa sanoo onkin eri juttu. Minulla on myös oikeus olla kuuntelematta kotonani itseni mielestä epäsopivaa puhetta, mutta sille en voi mitään, jos joku niin haluaa tuossa kadulla tehdä, niin kauan kuin se ei ole kotirauhan häirinnän piirissä.

Mielenosoitukset ovat vielä asia erikseen, niin sanotut julkiset kokoukset. Kyseistä tapaa ilmaista mieltään koskee kuitenkin erinäinen laki, kokoontumislaki. Siitä kannattaa opiskella ainakin pykälät 5 – 7. Tämä laki koskettaa jokaista Suomessa olevaa henkilöä. Jokaisella on oikeus järjestää yleinen kokous. Mikäli sitä koetetaan häiritä, on viranomaisen laissa määrittelemä velvollisuus estää häirintä ja mahdollistaa alkuperäisen mielenosoituksen jatkuminen.

Vaikka osa mielipiteistä ei aina ole niin hienoja tai kannatettavia, niihin on jokaisella meistä oikeus. Niin kauan kuin ne eivät täytä rikoksen merkkejä (laiton uhkaus, yllyttäminen rikokseen yms.). Lain mukaan saat olla Suomessa rasisti. Ja kertoa sen vielä kaikelle kansalle. Se, onko se järkevää, ei laissa oteta kantaa, niin kauan kuin ei yllytetä rikokseen.

Vaikka mielestäni rasistit voisikin, hieman kärjistetysti, lähettää maata kiertävälle radalle, on heillä silti oikeus ilmaista mielipiteensä ja järjestää kulkueita. Jos he ovat ilmoittaneet kulkueen asianmukaisesti reittisuunnitelmineen ja sitä ei ole viranomaisten taholta estetty, heillä on siihen oikeus. Jos kulkueen vahvistettu reitti suljetaan toisten ihmisten toimesta, on viranomaisten tehtävä  mahdollistaa kulkueen jatkuminen. Oli kulkueen ideologia kuinka typerä tahansa.

Mitä voisimme sitten tehdä? Koulutus on yksi iso osa rasismin ja syrjinnän torjunnassa. Se on hidas tie. Monimutkaisiin asioihin on harvemmin yksinkertaisia ratkaisuja. Olen realisti ja ymmärrän, että tässä maailmantilanteessa pakolaisten määrä tulee olemaan valtaisa. Tiedostan, että kun Suomeen tulee paljon ihmisiä, se aiheuttaa haasteita. Monella tasolla. Haasteet on kuitenkin tehty voitettaviksi.

Kenelläkään ei ole tähän asiaan taikasauvaa, millä ongelmat pyyhitään pois. Kaikista ongelmista pitää kuitenkin voida puhua. Ja tiedostaa tulevat haasteet.

Sapelien kalistelulla ei voiteta mitään.

Sananvapaus: perustuslaki §12
Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus: perustuslaki §13
koko perustuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
kokoontumislaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530

ajatelma