Joskus kaukana olevat asiat ei tunnu tulevan lähelle tai tulee sellainen olo, että se ei kosketa minua, kun se tapahtuu niin kaukana. Monet asiat ovat kuitenkin sellaisia, että ne ovat globaaleja, yksi niistä asioista on meret ja niiden hyvinvointi. Meret ja metsät mahdollistavat elämän tällä planeetalla.

Merien tila on kuitenkin hälyttävän huono, eikä asiasta pidetä riittävästi ääntä. Meret täyttyvät jatkuvasti enemmän muovipartikkeleista, joita ei saada pois ja ne tuhoavat merien ekologiaa. Jokaisella valtiolla ja sen asukkailla, myös meillä täällä Suomessa on tehtävänä pitä ääntä asian muuttamiseksi ja tehdä oma osamme siitä, että näin ei tapahdu enempää.

Toinen vakava asia on liikakalastus. Aika moni on sitä mieltä, että arktisilla alueilla ei saa porata öljyä, koska se on liian iso riski merien ekologialle. Liian moni jotka öljynporausta vastustavat, ostavat kuitenkin hyvillä mielin kalaa, joka on kalastettu isoilla troolareilla merestä. Samalla saaden ”sivusaalista” joka heitetään takaisin mereen. Kaupallisen liikakalastus aiheuttaa myös muita ongelmia. Kun iso kalastusalus tulee alueelle, mistä paikalliset kalastajat ovat saaneet elantonsa, ei pienille veneille jää enää saalista. Se aiheuttaa taloudellisia ja huminitäärisiä ongelmia kolmansille maille.

Merien ja vesistöjen ekologia ovat tälle planeetalle elinehto. Meidän täytyy vaatia kansainvälisiltä päättäjiltä ja valtakunnallisilta päättäjiltä parempaa kohtelua kaikille tärkeälle asialle.

Ahti-kala on kaveri

lähteet:
muovijätteet merissä: https://bigblueorb.wordpress.com/plastic-planet/
liikakalastus:
http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/mertensuojelu/ratkaisut/Liikakalastus/
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/10-alarming-facts-about-overfishing/
http://eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=202602&contentlan=1&culture=fi-FI#.VOoDFVOUfrc