Muutos on raskasta ja hidasta. Siksi on helmpompaa pysytellä vanhoissa tavoissa, koska se jo osataan. Muutos hankaloittaa vain työskentelyä ja on pois tuottavasta työstä sekä aiheuttaa stressiä.

Näin ajattelee moni johtaja ja yrittäjä, edelleen. Muutos on hidas prosessi, vaikka muutettava asia tuntuisi pieneltä. Tai silloin se on hidas, jos se tehdään kunnolla ja se uusi tapa tehdä jää käyttöön, eikä luisuta vanhaan tapaan tehdä juuri muutettua asiaa.

Miksi sitten muuttua, jos tämä nykyinen tapa tehdä toimii ja yritys pysyy hyvin pystyssä? Siksi, että maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Vaikka kuinka pitäisimme kynsin ja hampain kiinni nykyisyydestä, se on huomenna jo mennyt. Ainoa pysyvä asia yrityksessä pitäisi olla halu muuttua. On kuitenkin tärkeää, että muutosta ei tehdä vain muutoksen takia.

Jokaiselle tehtävälle muutokselle on oltava syy ja tarkoitus. Niin selkeä, että se pystytään kertomaan ja perustelemaan kaikille yrityksessä työskenteleville ihmisille ja saadaan heidät sitoutumaan muutokseen. Mikäli muutosta ei pystytä perustelemaan, tai ei vain perustella, muutosta ei tapahdu.

Yrityksen johdon tehtävä on seurata ympärillä tapahtuvaa muutosta ja tarvittaessa pyytää siihen ulkopuolista apua. Jokainen idea toiminnan kehittämiseen on myös puntaroitava, riippumatta siitä, mistä se on tullut.

Ihmiset jotka tekevät perustyötä yrityksessä, tietävät parhaiten mitä juuri sillä hetkellä tapahtuu. Kehittävään ajatteluun tulee kannustaa ja siihen täytyy olla mahdollisuus. Hyvät ideat kannattaa palkita. Huonoin idea on se, jota ei koskaan edes käsitellä. Mikäli aloitelaatikon ideoista ja ehdotuksista ei koskaan kuulu henkilöstölle mitään, se tappaa luovuuden ja laatikko on jatkossa aina tyhjä.

Jatkuva tyytyväisyys omaan toimintaan on tae siitä, että laatu heikkenee ja toiminta ei kehity. Huonoimmassa mahdollisessa lopputuloksessa yrityksen toiminta loppuu. Kriittinen ajattelu omaan toimintaan, kehittämiseen ja ideointiin kannustaminen, sekä johdon jatkuva hereilläolo muuttuvaan ja ympäröivään maailmaan pitää pyörät pyörimässä.

muutos-web